مناسبت ها
     
منوی سمت راست
     
نقشه
   
     
  اخبار دبستان  
افتخارآفرینی دیگراز آموزگاران دبستان فرزندان امام(ره)
نفرات برتر مسابقات احکام فرهنگیان از دبستان شاهد فرزندان امام(ره)

معرفی نفرات برتر مسابقه ماهانه مجلات رشد درهرکلاس
نفرات برتر مسابقات  مجلات رشد درماه اسفند

اعلام نفرات برتر اخلاقی (درماه اسفند)
 واکنون معرفی بهترین های اخلاقی اسفندماه  

برندگان مسابقه اذان واحکام درسطح منطقه
    اعلام برندگان مسابقه اذان واحکام 

آزمون شماره 6 از مجلات رشد
آزمون مسابقات مجله رشد

افتخارآفرینی دیگر
  آقای جبلی، مقام اول مسابقات شنا درسطح منطقه3 تهران

افتخارآفرینی آموزگاران دبستان فرزندان امام(ره)
برندگان مسابقات تفسیر ازمیان آموزگاران ما

افتخارآفرینی دیگر
تبریک                                     تبریک
آقای محمد حسن قدیمی

شرکت گروه سرود منتخب مدرسه درمسابقه سروداداره منطقه 3
اجرای سرود منتخب مدرسه دراداره منطقه 3
                      1-خوشه چین            2-تصویر حیدر

اعلام زمان آزمون جامع ،مرحله4
آزمون جامع مرحله 4،
روزچهارشنبه مورخ93/12/6
برگزارخواهدشد.
1 2 3 4 
     
     
حدیث روز
     
نقاشی وکارهای هنری برگزیده هفته
     
عزیزان ،تولدتان مبارک
     
تعداد بازدیدکنندگان
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع