دی جی

دی جی، به کسی گفته می شود که آهنگ های پیشتر ضبط شده روی دیسک را انتخاب کرده و با شکل متفاوتی برای مخاطبان مورد نظر خود پخش کند.

دی جی ها برای پخش موسیقی از یک ست، شامل دو پخش کننده دیسک و یک میکسر حداقل دو کاناله استفاده می کنند. در گذشته این پخش کننده ها فقط ترن تیبل ها بودند و صفحه های آنالوگ موزیک را پخش می کردند اما امروزه سی دی جی ها نیز در کنار ترن تیبل های آنالوگ کار پخش سی دی ها را برای دی جی ها میسر ساخته اند.

دی جی

شما می تواند انواع سی دی جی ها را در گالری آربی مشاهده نمایید.

از دی جی ها معمولاً انتظار می رود تا در شناخت، برگزیدن و هم آمیزی جالب آهنگ ها خبرگی کافی را داشته باشد. مخاطبان دی جی معمولاً جمعیت رقصنده در دیسکوها (Disco) هستند.

نام دی جی کوتاه شده واژه انگلیسی دیسک جوکی است. دیسک در انگلیسی در آغاز به معنی صفحه گرامافون نیز بکار می رفت. کسانی که در رادیو به اعلام پخش صفحه های مختلف گرامافون می پرداختند را دیسک جوکی می گفتند زیرا جوکی از فعل to jockey انگلیسی به معنای آوازه خوانی نیز هست و بنابراین دیسک جوکی در آغاز به معنی «صفحه خوان» یا «صفحه گذار» بوده است. در حرفه دی جی گری به پخش ساده یک رشته آهنگ های آماده اصطلاحاً برنامه گذاری (programming) می گویند. دی جی های کارآزموده، به تشکیل دادن یک فهرست آهنگ (playlist) به انتخاب خود می پردازند. از کارهای دیگر آنها ایجاد تغییرات (دستکاری) در آهنگ های اصلی، و انجام فنونی مانند آمیزش صدا (audio mixing)، صف بندی آهنگ ها (cueing)، روانی اتصال آهنگ ها یا آهنگ آمیزی (phrasing)، برشکاری (cutting)، خراشکاری (scratching)، هماهنگ کردن ضرب ها یا همان ضرب آمیزی (beatmatching) و ابتکار در ایجاد آهنگ های جدید است.

دی جی خوب کسی است که سرعت ضرب آهنگ ها و نوع آهنگ های پشت سر هم را جوری تنظیم کند که رقصنده ها و شنونده ها قطع و وصل آنچنانی ای در روند آهنگ ها حس نکنند. دی جی باید با تنظیمات خود یک «گذار نرم» را بین آهنگ ها ایجاد کند تا به وسیله آن، حال و هوای سکوی رقص را بارها پشت سر هم در یک شب عوض کند بدون اینکه جریان رقص قطع بشود.

گالری آربی در زمینه فروش انواع دستگاه و لوازم جانبی دی جی در خدمت شما دوستداران موسیقی است.

شما می توانید مطالب بیشتری را در اینباره در گالری آربی بخوانید.

 


چاپ